• Bạn sẽ đóng vai trò thực tế với những tình huống thực tế như khi phỏng vấn (giáo viên sẽ là người phỏng vấn).
  • Chỉ cho bạn những những gì nên trả lời và những gì không nên trả lời cho những câu hỏi phỏng vấn.
  • Giúp bạn luôn tự tin và sẵn sàng trong suốt buổi phỏng vấn.
  • Chỉ cho bạn những gì mà các nhà tuyển dụng đang mong muốn ở ứng viên.
  • Chỉ cho bạn những gì nên làm và không nên làm để buổi phỏng vấn được thành công và giúp bạn được tuyển dụng.

 

 

 

Bạn đang có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi !

0907 746 338