Cùng xem các videos do chính giáo viên của trung tâm British English Club thực hiện. Các video với thời lượng ngắn nhưng chất lượng nôi dung rất cô đọng, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức mới một cách dễ dàng.

  • Improve your conversation skills with WH questions

  • How To Pronunciation Dates and Years in English?

Xem thêm tại youtube channel British English Club !

Bạn đang có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi !

0907 746 338